Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Conducerea asistată

Scopul conducerii asistate este de a oferi conducătorilor auto începători tineri un nivel mai mare de experienţă înainte de a-şi obţine permisul de conducere, pe lângă cursurile formale susţinute cu instructori auto în cadrul şcolilor de şoferi. Lipsa de experienţă este considerată a fi unul dintre principalii trei factori care explică riscul inalt de implicare in accidente rutiere a conducătorilor auto începători (ceilalţi doi sunt varsta şi sexul).

Recomandările raportului Centrului Comun de Cercetare în domeniul Transporturilor al OCDE/CEMT în această privinţă sunt:

†Sporirea instruirii formale prin solicitarea tinerilor conducători auto să capete cât mai multă experienţă posibil inainte de a conduce singuri. Deşi sunt recomandabile cel puţin 50 de ore de practică înainte de obţinerea carnetului de conducere, experienţa într-una din ţări a arătat că creşterea numărului acestora pană la 120 de ore a dus la reducerea numărului de accidente în primii doi ani după obţinerea permisului de conducere cu aproximativ 40 %.

†Oferirea conducătorilor auto însoţitori, inclusiv părinţilor, multiple informaţii şi sfaturi cu privire la îndeplinirea eficientă a rolului lor şi încurajarea acestora să ofere începătorilor multe posibilităţi de practică. Deşi este dezirabilă stabilirea de standarde minime pentru conducătorii auto însoţitori, acest lucru nu ar trebui să excludă sau să descurajeze unele persoane de la asumarea acestei responsabilităţi.

Conducerea asistată ar trebui realizată în colaborare cu şcolile de şoferi şi atât instructorul auto, cât şi persoanele însoţitoare (părinţii) trebuie să fie conştiente de rolul important de îndrumare pe care îl joacă.

Un număr tot mai mare de ţări europene aplică principiile conducerii asistate (17 ţări la sfarşitul lui 2006, printre care Austria, Belgia, Franţa şi Suedia), deşi detaliile legale şi administrative pot fi diferite. Deşi conducerea asistată sporeşte expunerea tinerilor conducători auto, experienţa a dovedit până în prezent că numărul de accidente produse în faza de conducere asistată sunt minore şi că efectul net este pozitiv datorită reducerii riscului de producere a accidentelor după obţinerea permisului de conducere.

Sursa : www.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter