Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Programe şi obiective în materie de siguranţă rutieră

Un program de siguranţă rutieră este mai specific şi se întinde pe o perioadă mai scurtă decât o viziune asupra siguranţei rutiere. De preferinţă, acesta se bazează pe o viziune asupra siguranţei rutiere. Un program de siguranţă rutieră prezintă obiective şi principii pentru organizarea activităţii legate de siguranţă rutieră şi specifică acţiuni sau idei novatoare pentru următorii cinci pană la zece ani. Un program de siguranţă rutieră defineşte de asemenea responsabilităţile şi oferă finanţarea şi imboldul pentru punerea în aplicare a unor măsuri eficiente în domeniul siguranţei rutiere. Obiectivele referitoare la siguranţa rutieră reprezintă o parte importantă dintr-un program de siguranţă rutieră. Obiectivele prezintă o descriere exactă, cantitativă a ceea ce urmează să se realizeze şi in ce perioadă de timp. Obiectivele sunt formulate de obicei pentru un termen de pană la 10 ani. Obiectivele ar trebui să fie ambiţioase, dar in acelaşi timp realizabile.

Însă se pot de asemenea adăuga obiective suplimentare referitoare la variabile intermediare, cum ar fi comportamentul rutier care antrenează în mod dovedit riscul de producere a unui accident (de exemplu, numărul de încălcări ale limitelor de viteză pe drumurile rurale; sau procentajul conducătorilor auto care au fost surprinşi conducând sub influenţa alcoolului).

Succesul programelor şi obiectivelor in materie de siguranţă rutieră pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere constă în faptul că acestea duc la creşterea obligaţiilor şi a angajamentului pentru îndeplinirea obiectivelor referitoare la siguranţa rutieră şi oferă condiţiile de bază pentru îndeplinirea lor. Angajamentul şi voinţa politică de a orienta în mod concret activitatea în domeniul siguranţei rutiere către obiectivele privind siguranţa pot fi îmbunătăţite în continuare prin legarea acestor obiective de obiective din alte domenii ale politicii in materie de transporturi, cum ar fi obiectivele de mediu.

O practică promiţătoare

„Programul federal suedez de acţiune pentru o mai mare siguranţă rutieră”

Despre ce este vorba? Programul federal suedez de acţiune pentru o mai mare siguranţă rutieră se bazează în mod implicit pe Viziunea zero. Obiectivul în materie de siguranţă a constat în reducerea numărului de decese provocate de accidentele rutiere cu 50 % din 2000 până în 2010.

Programul este format din 56 de măsuri de siguranţă în toate domeniile siguranţei rutiere.

Selecţia măsurilor de siguranţă a fost realizată pe baza unor analize minuţioase. Rezultatele au fost comparate cu o serie de criterii legate, de exemplu, de rentabilitate şi de compatibilitatea cu obiective din alte domenii ale politicilor federale. Programul include de asemenea un sistem de asigurare a calităţii (evaluare) şi de punere în aplicare şi finanţare a măsurilor.

Care sunt factorii implicaţi? Programul de acţiune a fost dezvoltat de un număr mare de experţi reprezentând organizaţii profesionale, autorităţi cantonale şi locale, precum şi cercuri politice şi de afaceri. Punerea sa în aplicare intră sub responsabilitatea Consiliului Federal, a autorităţilor pentru drumuri şi a administraţiilor locale.

Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică? Costurile şi beneficiile măsurilor de siguranţă au fost estimate în avans în ceea ce priveşte reducerea costurilor provocate de accidente, dar şi în ceea ce priveşte costurile pentru societate (care suportă aproximativ două treimi din costuri) şi pentru utilizatorii individuali ai sistemului rutier. Estimările au avut rezultate pozitive.

Mai multe informaţii? www.astra.admin.ch/themen/verkehrssicherheit/00236/index.html? lang=en

Sursa : www.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter