Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Zece puncte importante din activitatea Comisiei Europene pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (2010-2014)

Activitatea de siguranță rutieră a cunoscut un progres remarcabil în ultimii ani. La nivelul Uniunii Europene, acțiunile întreprinse includ următoarele puncte importante:

  1. Permisul de conducere european

În luna ianuarie a anului 2013 a fost introdus noul permis de conducere european sub forma unui card de credit din plastic, cu un format standard european și o securitate sporită. Noul permis de conducere include o serie de caracteristici de securitate și, cel mai important, sporește protecția pentru cei mai vulnerabili utilizatori ai drumurilor prin creșterea limitei de vârstă în cazul permiselor de conducere pentru cele mai puternice motociclete.   

  1. Comutarea încălcărilor regulilor de circulație comise în străinătate

Începând din noiembrie 2013, toate statele membre ale Uniunii Europene (cu excepția Danemarcei, a Irlandei și a Marii Britanii) trebuie să implementeze noua directivă privind urmărirea încălcărilor regulilor de trafic. Această directivă pornește de la faptul că șoferii non-rezidenți reprezintă 5% din traficul înregistrat în Uniunea Europeană, însă ajung la aproape 15% din încălcările limitei de viteză. Această directivă crează un mecanism care contribuie la aplicarea regulilor permițând forțelor de poliție să schimbe informații privind o persoană care a încălcat legile de trafic într-un alt stat membru.

  1. Transporturi mai sigure

În aprilie 2013, Comisia Europeană propunea noi reguli pentru a permite producătorilor să dezvolte cabine aerodinamice în scopul creșterii siguranței utilizatorilor de drum vulnerabili. O formă mai îmbunătățită a cabinei crește vizibilitatea șoferului. Propunerea se află în discuție în Parlamentul European și în Consiliul European.

  1. Reguli mai dure pentru testarea autovehiculelor în scopul salvării vieților

În anul 2012, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru o actualizare a legislației privind testarea periodică a drumurilor, a vehiculelor comerciale și a documentelor de înregistrare a autovehiculelor. Obiectivul era ridicarea standardului minim al verificării autovehiculului în scopul obținerii unor condiții mai bune pe piața internă și pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Pachetul de legi a fost adoptat de Parlamentul European în martie 2014.

  1. Sistem E-call din 2015

Comisia Europeană a prezentat propuneri pentru a se asigura că până în octombrie 2015, toate mașinile noi vor apela automat serviciile de urgență în cazul unui eveniment rutier grav – sistemul E-call. Propunerea prevede ca toate noile modele de mașini și vehiculele ușoare să fie echipate cu sistemul E-call. Va fi creată și infrastructura necesară pentru receptarea și gestionarea sistemului în centrele de urgență, asigurând compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea serviciului E-call. Potrivit estimărilor, acest sistem ar putea accelera răspunsul în eventualitatea unei urgențe cu 40% în zonele urbane și 50% în cele rurale.

  1. Managementul siguranței infrastructurii

Directiva privind managementul siguranței infrastructurii oferă o serie de proceduri pentru a ne asigura că infrastructura a fost construită pentru a fi sigură și că este în mod constant monitorizată pentru a rămâne sigură. Directiva se aplică șoselelor care sunt parte a rețelei TEN-T, dar statele membre pot aplica aceleași principii și rețelelor secundare. Comisia a inițiat recent un proces pentru a reevalua directiva și a vedea dacă poate fi dezvoltată astfel încăt să contribuie la îmbunătățirea siguranței șoselelor.

  1. O strategie pentru reducerea rănilor grave

În 2013, Uniunea Europeană a identificat o definiție a rănilor grave, astfel încât să poată aduna date sigure și comparabile. Pe baza acestor date, colectate pentru prima dată în 2014, problema rănilor poate fi analizată și pot fi identificate măsurile cele mai eficiente de prevenire. O țintă strategică de reducere a rănilor grave va fi adoptată din 2015.

  1. Strategiile și planurile de acțiune privind siguranța rutieră

Comisia a demarat un schimb de experiență între statele membre, folosind experiența acumulată de autoritățile naționale în ceea ce privește strategiile și planurile de acțiune în domeniul siguranței rutiere.

  1. Ziua europeană  a siguranței rutiere

Comisia aduce împreună în mod regulat comunitatea siguranței rutiere – experți, ONG-uri, industria, etc. – pentru a schimba păreri și a-și folosi cunoștințele în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere, luând în considerare toare perspectivele relevante. Un eveniment important care este deschis publicului este Ziua europeană a siguranței rutiere, care este sărbătorită anual. Oferind astfel de platforme de discuții sunt deschise oportunități pentru a găsi, împreună, soluții la cele mai presante probleme privind siguranța rutieră din Uniunea Europeană. Ziua europeană a siguranței rutiere a avut loc în 9 mai, la Atena, în Grecia.

  1. Carta europeană a siguranței rutiere și cunoștințele privind siguranța rutieră

Carta Europeană a Siguranței Rutiere, condusă de Comisia Europeană, este cea mai mare platformă a societății civile privind siguranța rutieră. Peste 2300 de entități publice și private au semnat până în acest moment Carta și au implementat acțiuni și inițiative orientate către  ceilalți membri, către angajați și către restul societății civile.

Observatorul siguranței rutiere europene și baza de date EU Care sunt două platforme importante ce colectează informații și date privind siguranța rutieră și fac aceste informații disponibile în mod public. În plus, Comisia contractează câteva studii și co-finanțează o serie de proiecte de siguranță rutieră. Din 2010, proiectele care au fost selectate pentru finanțare europeană s-au concentrat pe aplicarea regulilor de trafic rutier, pe siguranța celor mai vulnerabili utilizatori ai drumului și pe rănile grave din evenimentele rutiere.

Sursa: www.erscharter.eu

Foto: www.microsoft.office.com

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter