Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Siguranţa rutieră – analizată la Valetta din perspectivă ministerială

Miniştrii de transport din statele membre ale UE, reuniţi în Valetta în data de 29 martie 2017 sub preşedintia malteză a Consiliului UE îşi reconfirmă angajamentul de îmbunătăţire a siguranţei rutiere în Uniunea Europeană. Numărul ridicat de victime din accidentele rutiere (26 100 decese în UE în anul 2015) şi din răniri grave este o problemă majoră a societăţii care dă naştere la dureri umane şi la costuri economice estimate a ajunge la 50 miliarde anual pentru accidentele mortale şi la peste 100 miliarde în cazul rănirilor grave. Există o tendinţă către atingerea ţintei stabilite de Consiliul UE în 2010, şi anume reducerea până la jumătate a numărului deceselor pe şosele între 2010 şi 2020, dar creşterea a fost sesizată în ultimii ani. O grijă particulară este acordată numărului de decese şi răniri grave în cazul pietonilor şi bicicliştilor. Astfel, această ţintă a devenit extrem de greu de atins, iar dacă nu sunt depuse eforturi superioare, este posibil ca aceasta să nu fie atinsă. Eforturile privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere nu trebuie măsurate doar prin numărarea victimelor din accidente ; numărul celor accidentaţi grav este la fel de îngrijorător deoarece este de cinci ori mai mare decat numarul deceselor. Ar trebui să avem ca obiectiv o ţintă ambiţioasă, în spiritul rezoluţiei adoptate de Naţiunile Unite cu privire la îmbunătăţirea siguranţei rutiere la nivel global în scopul creării măsurilor potrivite. O asemenea ţintă trebuie monitorizată prin date comparative şi de încredere, raportate prin utilizarea unei definiţii comune. Astfel de date trebuie profund analizate în colaborarea dintre Statele Membre şi Comisia Europeană, astfel încât, pe baza acestora să fie luate măsuri adiţionale de reducere a numărului unor astfel de răniri în următoarea decadă.

Situaţia privind siguranţa rutieră este diferită în statele membre UE. Un efort special ar trebui făcut în cazurile în care siguranţa rutieră este sub media UE. Viteza excesivă, condusul sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi conducerea neatentă, precum şi oboseala la volan continuă să fie printre cauzele majore ale accidentelor. Lipsa echipamentului de protecţie agravează severitatea rănilor. Astfel, o atenţie sporită trebuie acordată îmbunătăţirii comportamentului participanţilor la trafic. Există deja o gamă largă de instrumente privind, în mod particular, mai buna aplicare a regulilor de trafic în Statele Membre şi în afara acestora, o mai bună educaţie şi conştientizare a utilizatorilor drumului, dar şi îmbunătăţirea infrastructurii şi siguranţei vehiculului luând în considerare vechimea şi capacitatea. Aceste instrumente ar trebui imediat aplicate.

Pe principiul subsidiarităţii, siguranţa rutieră este o responsabilitate comună, care necesită acţiuni concrete din partea instituţiilor UE, a Statelor Membre, a autorităţilor regionale şi locale, industrie şi societatea civilă. Miniştrii de transport vor adopta următoarele măsuri : continuarea aplicării măsurilor de reducere a numărului deceselor în UE până în anul 2020, creşterea cooperării între Statele Membre, incluzând autorităţile relevante, şi societatea civilă, institutele de cercetare şi sectorul privat, în special în ceea ce priveşte planurile şi strategiile de siguranţă rutieră urmând o abordare bazată pe risc sau integrată, includerea bicicliştilor şi a pietonilor în planurile de mobilitate, politici de siguranţă şi măsuri şi, acolo unde este aplicabil, luarea in considerare a includerii unei infrastructuri dedicate.

Sursa : www.europa.eu

Foto: Microsoft Office

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter