Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Siguranță durabilă în Țările de Jos

Organizarea instituțională a siguranței rutiere

Organizarea instituțională a siguranței rutiere se referă la o varietate de măsuri care, împreună, constituie baza pentru punerea în aplicare a măsurilor în toate domeniile siguranței rutiere. Activitatea în acest domeniu susține toată cealaltă activitate în materie de siguranță rutieră. Măsurile prezentate în această secțiune se referă la cadrul general de organizare, la viziunile asupra siguranței rutiere, la obiective și strategii, la asigurarea și alocarea resurselor financiare și la instrumentele și strategiile de selecție și punere în aplicare a măsurilor (rentabile) de siguranță rutieră. 

Viziunile asupra siguranței rutiere

O viziune asupra siguranței rutiere este o descriere a unei situații dezirabile viitoare, bazată pe o teorie privind modul în care diferitele componente ale sistemului rutier interacționează sau trebuie să interacționeze. Este formulată ca un obiectiv pe termen lung fără a se specifica un anumit termen, și care poate fi atins numai prin eforturi considerabile într-o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, o viziune oferă orientări activității referitoare la siguranța rutieră și generează o activitate de reflecție asupra îmbunătățirilor necesare pentru a atinge situația dezirabilă exprimată de viziune. Dacă există angajament și fonduri, o viziune asupra siguranței rutiere orientează acțiunile privind siguranța rutieră și constituie fundamentul planurilor și programelor de siguranță rutieră.

Cea mai bună practică

Siguranță durabilă în Țările de Jos

Despre ce este vorba? Un sistem rutier cu siguranță durabilă are ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere și reducerea la minim a consecințelor acestora, în eventualitatea în care acestea se produc. Acest sistem se bazează pe ideea că oamenii fac greșeli și sunt vulnerabili din punct de vedere fizic.  Există cinci principii de bază: funcționalitatea, omogenitatea, previzibilitatea, toleranța și vigilența statului. Viziunea referitoare la la siguranța durabilă are o influență considerabilă asupra activității practice privind siguranța rutieră; aceasta a determinat și încă mai determină punerea în aplicare a măsurilor eficiente și durabile în materie de siguranță rutieră. De exemplu, una dintre consecințele omogenității este faptul că traficul auto și participanții la trafic vulnerabili (pietoni, bicicliștii) pot interacționa doar dacă viteza autovehiculelor este redusă. Dacă viteza nu poate fi menținută la un nivel scăzut, sunt necesare facilități separate pentru participanții la trafic vulnerabili. În acest scop s-au introdus măsuri cum ar fi creșterea substanțială a numărului și dimensiunilor zonelor cu restricție de 30 km/h în spațiile construite, crearea de zone cu restricție de 60 km/h în afara acestor spații și reducerea vitezei la intersecții.

Care sunt factorii implicați? Siguranța durabilă a fost viziunea dominantă în materie de politici privind siguranța rutieră în Țările de Jos încă de la începutul anilor ’90. Autoritățile rutiere de la diferite nivele (național, regional și local) pun în aplicare efectiv măsurile privind Siguranța durabilă.

Cât este de eficientă și care sunt costurile implicate de acestă practică? S-a estimat că măsurile întreprinse în domeniul infrastructurii în cadrul abordării referitoare la „siguranța durabilă” au dus la scăderea numărului de decese și răniri cu 6% în întreaga țară. Costurile, în special cele legate de reconstrucția șoselelor, sunt ridicate, însă pot fi incluse în linii mari în bugetul pentru lucrările curente de întreținere.

Sursa: www.ec.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter