Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Săptămâna europeană a mobilității și ziua fără autoturisme

DE CE O SĂPTĂMÂNĂ EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII?

Comisia Europeană a stabilit două obiective ambiţioase pentru mobilitatea urbană: eliminarea treptată până în 2050 a autoturismelor alimentate cu combustibili convenţionali şi tranziţia spre o logistică urbană cu zero emisii în centrele urbane importante până în 2030. Comisarul european responsabil pentru transport, Violeta Bulc, are o viziune clară despre transportul în Europa. Această viziune este clădită pe patru piloni: oamenii, creşterea şi ocuparea forţei de muncă, inovarea, precum şi competitivitatea şi durabilitatea.

Mic Istoric

În anul 2000 a fost instituită „Ziua fără autoturisme” sub forma unei iniţiative europene. Aceasta a constituit o oportunitate pentru orașe să demonstreze cât de interesate sunt de aspectele legate de mediu. Timp de o zi și, anume pe 22 septembrie, autoritățile locale au prezentat zonele centrale ale orașelor lor într-o lumină diferită, restricționând traficul motorizat, încurajând utilizarea modurilor durabile de transport și sporind gradul de conștientizare cu privire la impactul asupra mediului al opțiunilor individuale legate de modurile de transport.

În urma succesului înregistrat de Ziua fără autoturisme, Săptămâna europeană a mobilităţii a fost organizată în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, începând din anul 2002. Peste 400 de autorități locale din 23 de țări au luat parte deja la acest eveniment încă din primul an.

Gradul de conștientizare cu privire la această inițiativă a crescut de la an la an, iar opinia publică este foarte favorabilă, peste 80 % dintre cei intervievați exprimându-și susținerea în această direcție. Totodată, majoritatea oamenilor recunosc valoarea acestei campanii în faptul că atrage atenția asupra utilizării excesive a automobilelor în orașe.

Majoritatea oamenilor și-ar dori ca evenimentul să aibă loc mai des; DO THE RIGHT MIX va răspunde acestei cerințe prin extinderea campaniei pe parcursul întregului an.

ZIUA FĂRĂ AUTOTURISME

Într-un oraș pot fi delimitate una sau mai multe zone cu acces interzis autoturismelor. Acestea vor fi închise traficului motorizat în cea mai mare parte a zilei. Accesul va fi permis exclusiv pietonilor, transportului public și vehiculelor mai puțin poluante

(GPL, VGN, electrice etc.). În cazul în care se creează mai multe astfel de zone, acestea ar putea fi intercorelate prin căi pietonale. Zonele cu acces interzis pentru autoturisme pot fi coroborate cu o zonă de tip tampon unde șoferii pot beneficia de

informații specifice.

Localizarea și dimensiunea zonei (zonelor) cu acces interzis pentru autoturisme ar trebui alese cu grijă, ținând seama de contextul local:

• Reprezentarea vizuală a anumitor teme (de exemplu, zgomotul).

• Ar putea fi prezentate sau testate măsurile planificate (de exemplu, instituirea unei zone pietonale).

• Activități destinate grupurilor țintă specifice (de exemplu, copiilor).

• Organizații din zonă care ar putea contribui prin activitățile proprii (de exemplu, gastronomie, sport).

• Numărul vizitatorilor din zonă într-o zi „obișnuită” și numărul celor preconizați.

• Zone de parcare necesare în zona limitrofă.

• Conexiuni între diversele zone cu acces interzis pentru autoturisme.

Bariere și puncte de control

Accesul în zona (zonele) cu acces interzis pentru autoturisme va fi monitorizat și vor fi instalate bariere. Va fi necesară asistență din partea celor menționați mai jos:

• Autoritatea locală responsabilă de traficul pe autostrăzi și/sau în oraș.

• Forțele de poliție de la nivel național și/sau local.

• Personalul din cadrul autorității locale: implicarea personalului de la nivelul consiliului local reprezintă o bună metodă de a implica întregul consiliu și de a încuraja comunicarea internă.

Lista exceptărilor

Trebuie elaborată o listă scurtă a vehiculelor autorizate. Pe lângă vehiculele mai puțin poluante (GPL, VGN, electrice etc.), pot fi acordate exceptări specialiștilor din sectorul medical, persoanelor cu dizabilități sau în cazul lucrărilor urgente de reparații.

Serviciile de urgență (poliția, pompierii, ambulanțele), precum și lucrătorii din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale vor beneficia de acces automat în zonă.

Cererile de exceptare care nu sunt prevăzute în lista de mai sus ar trebui să fie înaintate departamentului aferent din cadrul consiliului local. Exceptările trebuie să fie limitate la minimum.

Rezidenți

Rezidenții ar trebui să fie invitați să își mute autoturismele cu o zi înainte pentru eliberarea străzilor. Este posibil să fie necesară punerea la dispoziție a unor spații speciale de parcare pentru autoturisme, precum și semnarea unor contracte cu operatorul (operatorii) de parcări.

O alternativă ar fi să li se permită rezidenților să plece cu autoturismele din zonă și să nu revină înainte de o dată stabilită.

Într-un astfel de caz, aceștia ar fi obligați să își parcheze autoturismele într-o parcare amenajată.

Sursa: ICLEI, European Mobility Week

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter