Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Planuri de acțiune privind siguranța rutieră în statele membre UE

Statele membre trebuie să aleagă și să prioritizeze acțiunile de siguranță rutieră care răspund cel mai bine problemelor de pe drumurile lor. Nu există o soluție unică pentru planificarea rutieră în statele Uniunii Europene iar nevoile fiecărui stat membru se vor schimba în timp.

Lista prezentată aici nu este o soluție standard care poate fi adoptată fără o analiză în context specific. Aceasta evidențiază doar câteva zone de acțiune și măsuri concrete care pot fi utilizate ca sursă de inspirație de statele membre UE.

Educația rutieră și trainingul utilizatorilor drumului

  1. Canale alternative pentru grupuri-țintă mai ample: E-learning, manuale electronice și campanii de social media.

De exemplu, Estonia implementează un plan de acțiune menit să dezvolte instrumente de e-learning pentru îmbunătățirea siguranței rutiere a copiilor și a tinerilor, astfel încât să facă informația privind siguranța rutieră accesibilă tinerilor prin instrumentele pe care aceștia le preferă. Alte state membre au publicat, de exemplu, ghiduri online cu sfaturi pentru șoferi sau au dezvoltat strategii de social media menite să transmită mesaje privind siguranță rutieră prin canalele de comunicare ne-tradiționale.

  1. „Centre de siguranță” pentru training-ul șoferilor

Unele State Membre, ca de exemplu Suedia, au construit „Centre de siguranță” pentru educarea șoferilor pe bază de experiență și traininguri de conștientizare a riscului. Cursurile organizate în astfel de centre pot reprezenta o parte a educației șoferilor. Totodată, alte State Membre au acces la facilități de training similare, precum centrele NESTS (Rețele și educație pentru siguranță în trafic) create prin proiectul AVENUE cofinanțat de UE.

  1. Campanii de conștientizare

Un exemplu bun de campanie de succes este cea inițiată împotriva consumului de alcool la volan în Belgia. Campania a fost descrisă ca „cea mai bună practică” de proiectul SUPREME pentru că a fost constantă, monitorizată și evaluată precum și susținută de măsuri complementare.

  1. Mobilizarea stakeholderilor pentru parteneriate create în scopul educației în domeniul siguranței rutiere

De exemplu, planul de acțiune irlandez în domeniul siguranței rutiere include angajamente pentru colaborarea cu industria și cu alte autorități pentru campanii specifice de educare a utilizatorilor drumului.

  1. Condusul neatent și șoferii neatenți

Câteva dintre statele membre UE se concentrează asupra riscurilor neatenției la volan – fără a uita utilizarea crescândă a noilor tehnologii incluzând telefoanele inteligente. Au fost create campanii de informare specifice pentru a convinge utilizatorii drumurilor să rămână atenți în trafic. Analiza riscurilor cauzate de noile dispozitive tehnice și efectele acestora asupra comportamentului utilizatorilor drumurilor ca bază a îmbunătățirii legislației și a muncii de aplicare a acesteia au fost de asemenea evidențiate ca bune practici  în cadrul întâlnirilor Grupului de Nivel Înalt privind Siguranța Rutieră.

Sursa: www.ec.europa.eu

Sursa foto: Microsoft Office

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter