Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Întărirea controlului aplicării normelor rutiere

Conform evaluării programului european de acţiune pentru siguranţa rutieră, controlul aplicării normelor rămâne un factor esenţial în crearea condiţiilor pentru o reducere considerabilă a numărului deceselor sau vătămărilor corporale, în special dacă se aplică intensiv şi beneficiază de o largă mediatizare. Consultările publice au confirmat de asemenea faptul că una dintre componentele esenţiale ale noilor orientări pentru politica de siguranţă rutieră trebuie să fie controlul aplicării normelor rutiere.

O strategie europeană de control a aplicării normelor rutiere trebuie elaborată pe următoarele axe:

  • Schimbul transfrontalier de informaţii în domeniul siguranţei rutiere

Trebuie continuate demersurile iniţiate privind propunerea unei directive care să faciliteze controlul aplicării normelor în domeniul siguranţei rutiere. Pentru a facilita schimbul de informaţii privind contravenţiile în domeniul siguranţei rutiere, textul propus reprezintă un progres în sensul tratamentului egal pentru contravenienţi.

  • Campanii de control a aplicării normelor

O mai bună coordonare a activităţilor şi schimburile privind cele mai bune practici în acest domeniu contribuie semnificativ la eficientizarea controalelor şi a aplicării normelor. Trebuie încurajat şi generalizat principiul campaniilor de control orientate care s-au organizat deja de către unele state membre, atât intern, cât şi în colaborare. Experienţa dovedeşte, de asemenea, că cele mai bune rezultate se obţin prin combinarea politicii de control cu informarea participanţilor la trafic. Prin urmare, Comisia va continua să sprijine acţiunile de informare şi de conştientizare a participanţilor la trafic, în special a tinerilor.

  • Tehnologia auto în serviciul controlului respectării normelor

Progresele tehnologice în domeniu, precum sistemele de la bordul vehiculelor care furnizează informaţii în timp real privind limitele de viteză, pot contribui la creşterea gradului de respectare a limitelor de viteză. Dat fiind faptul că numărul autovehiculelor comerciale uşoare pe şosele este în creştere, ceea ce duce la creşterea riscului de implicare a acestora în accidente rutiere, în cadrul măsurilor deja identificate de Comisie, trebuie analizată de asemenea ideea montării unor limitatoare de viteză la bordul acestor autovehicule, având în vedere avantajele conexe din punct de vedere al protecţiei mediului şi al schimbărilor climatice. În ceea ce priveşte condusul după consumul de băuturi alcoolice, sancţiunile trebui însoţite şi de măsuri preventive. Prin urmare, Comisia va analiza în ce măsură se impune obligativitatea dotării anumitor vehicule cu etiloteste antidemaraj, de exemplu în cazul transportului profesional (cum sunt autobuzele şcolare).

  • Obiectivele naţionale în domeniul respectării normelor rutiere

Eficacitatea politicilor în domeniul siguranţei rutiere depinde în mare măsură de intensitatea controalelor privind respectarea normelor de siguranţă. Comisia încurajează stabilirea unor obiective naţionale de control care să fie integrate în planurile naţionale de aplicare a normelor.

Acţiuni:

  • Comisia va conlucra cu Parlamentul European şi cu Consiliul pentru a institui un schimb transfrontalier de informaţii în domeniul siguranţei rutiere.
  • Comisia va acţiona în vederea elaborării unei strategii comune privind siguranţa rutieră, incluzând:
  1. Posibilitatea instalării limitatoarelor de viteză la bordul vehiculelor comerciale uşoare şi introducerea obligativităţii de a utiliza etiloteste antidemaraj în anumite cazuri.
  2. Stabilirea unor planuri naţionale de implementare.

Sursa: www.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter