Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Instruirea bazată pe analiză a conducătorilor auto

În mod tradiţional, instruirea conducătorilor auto s-a concentrat pe abilităţile de manevrare şi pe regulile de circulaţie formale. În plus, este important să se analizeze motivele din spatele nevoii de conştientizare a riscurilor, de abilităţi, reguli şi reglementări, de exemplu prin demostrarea limitelor fizice şi psihice ale fiinţei umane în general şi ale unui conducător auto începător în special. Aceasta contribuie la scopul ultim al instruirii conducătorilor auto, mai precis formarea de conducători auto care nu sunt competenţi numai din punct de vedere tehnic, ci, în acelaşi timp, acţionează prudent şi după principiile siguranţei.

O bună practică

Sălile de siguranţă în Suedia

Despre ce este vorba? Sălile de siguranţă conţin mijloace educative menite să încurajeze o utilizare activă şi precisă a echipamentului de siguranţă din interiorul maşinii de către conducătorii auto începători. Conceptul de sală de siguranţă face parte din viziunea suedeză asupra formării conducătorilor auto pe bază de analiză, care face trecerea de la formarea bazată pe formarea de deprinderi şi pe instruire la formarea bazată pe experienţa personală şi analiza riscurilor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se pot utiliza atât exerciţiile practice (de exemplu, experienţe cu forţe fizice şi demonstraţiile de stiluri de conducere), cât şi lecţiile teoretice (de exemplu, discuţiile în grup). În Suedia elevii trebuie să participe la o şedinţă de o jumătate de zi într-un poligon cu o suprafaţă de rulare alunecoasă, iar sala de siguranţă este situată în aceste poligoane. În prezent, 8 dintre cele 35 de poligoane cu suprafeţe alunecoase din Suedia sunt dotate cu săli de siguranţă, acestea fiind introduse treptat ţi în mai multe astfel de poligoane. Holurile de siguranţă sunt folosite din ce în ce mai mult pentru instruirea conducătorilor auto în ţările nordice.

Care sunt factorii implicaţi? Pentru ca conceptul de „sală de siguranţă” să funcţioneze in alte ţări, trebuie să se găsească o locaţie şi o oportunitate adecvată in procesul de instruire pentru obţinerea permisului de conducere care să se adapteze conceptului de „sală de siguranţă”. In Suedia, această măsură este plasată intenţionat către sfarşitul procesului de instruire dinaintea examenului de conducere, cand elevii au acumulat deja o experienţă de conducere destul de mare. Instructorii auto trebuie să aibă o pregătire specială, pentru a profita la maxim de potenţialul educativ al acestor mijloace de instruire.

Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică? Costul estimat al mijloacelor de instruire (presupunând că toate aceste mijloace pot fi achiziţionate „gata făcute”) este de 25 000 euro.

Sursa: www.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter