Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Evaluarea diagnostică

Beneficiile potențiale ale diagnosticelor depind în primul rând de siguranța cu care poate fi anticipat comportamentul care antrenează riscuri considerabile. Trebuie să se țină seama de faptul că costurile pentru diagnosticarea tuturor conducătorilor auto experimentați sau începători vor fi foarte mari. În plus, chiar dacă se aplică proceduri eficiente de testare, rata pozitivă falsă (persoanele diagnosticate în mod greșit ca având o anumită incapacitate) este foarte mare. Dacă diagnosticele sunt limitate la conducătorii auto care comit abateri, costurile vor fi mai mici, deoarece intervenția are loc după comiterea abaterii (prevenire secundară). De aceea, țările trebuie să elaboreze modele de examinare pentru obținerea permisului de conducere care să pună în evidență acei conducători auto care reprezintă un risc evident pentru ceilalți. Testele diagnostice trebuie să se bazeze pe analiza incapacităților funcționale relevante pentru conducerea preventivă.

Pe baza experiențelor europene în ceea ce privește măsurile de reabilitare și pe baza literaturii de specialitate, experții SUPREME au elaborat următoarele orientări pentru cele mai bune practici:

  • Un sistem de evaluare care să vizeze conducătorii auto cu incapacități funcționale relevante pentru conducerea preventivă ar trebui să fie preferat unui sistem de evaluare obligatorie a tuturor conducătorilor auto (inclusiv cei în vârstă sau cei cu dizabilități).
  • Ar trebui să se stabilească o rețea de surse de notificare în cadrul comunității, cum ar fi doctorii, personalul din domeniul sănătății, asistenții sociali, polițiștii, prietenii și membrii familiei și chiar conducătorii auto mai în vârstă.
  • Noțiunea de „risc ridicat de comitere a unui accident” ar trebui definită și acceptată la nivel internațional.
  • Ar trebui să se elaboreze o evaluare cu mai multe niveluri. Testele mai complexe și mai costisitoare ar trebui rezervate pentru cazurile cele mai grave.
  • Ar trebui create instrumente mai eficiente pentru a evalua capacitatea de a conduce.
  • Sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua diferitele jurisdicții referitoare la siguranța rutieră din statele membre.
  • Conducătorii auto mai în vârstă ar trebui informați din timp cu privire la proceduri și la alternativele de mobilitate.
  • Rolul autorităților responsabile de eliberarea permiselor de conducere nu ar trebui să se limiteze la procedurile de acordare a permisului, ci ar trebui de asemenea să ofere asistență în legătură cu probleme cum ar fi adaptarea automobilelor sau alternative de mobilitate.

Sursa: www.europa.eu

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter