Convocation of General Meeting of Shareholders

Raport curent INMA Descarcă PDF
Convocator AGEA și AGOA Descarcă PDF
Hotărârea CA nr. 5 din 24.03.2021 Descarcă PDF
Raport anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2020 Descarcă PDF
Raport auditor financiar 2020 Descarcă PDF
Bilant 2020 Descarcă PDF
Informare bugetul de venituri și cheltuieli 2021 Descarcă PDF
Aprobarea criteriilor de performanță Descarcă PDF
Politica de remunerare Descarcă PDF
Procură specială persoane juridice AGOA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane fizice AGOA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane juridice AGEA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane fizice AGEA 2021 Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGEA 2021 Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice AGEA 2021 Descarcă PDF
Listă propuneri administratori Descarcă PDF
Raport curent 14.04.2020 Descarcă PDF
Convocator AGEA și AGOA Descarcă PDF
Hotărâre CA nr. 2 Descarcă PDF
Hotărâre CA nr. 3 Descarcă PDF
Raport anual al CA Industrie Mică Prahova – SA Descarcă PDF
Raport auditor Descarcă PDF
Informare BVC 2020 Descarcă PDF
Bilanț contabil 2019 Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice Descarcă PDF
Procură specială persoane juridice Descarcă PDF
Procură specială persoane fizice Descarcă PDF
Listă cu propunerile pentru administratori Descarcă PDF
Proiect HAGOA Descarcă PDF

Industrie Mică Prahova SA

production and installation of all types of road signs; application of horizontal markings on public roads

Newsletter