Convocation of General Meeting of Shareholders

Lista propuneri administratoriDescarcă PDF
Raport curent INMA 22.03.2024Descarcă PDF
Convocator AGEA și AGOADescarcă PDF
Hotarârea CA – 15.03.2024Descarcă PDF
Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023Descarcă PDF
Declaratia persoanelor responsabileDescarcă PDF
Raportul auditorului independent 2023Descarcă PDF
Bilant- 31.12.2023Descarcă PDF
Informare BVC 2023+2024Descarcă PDF
Obiective și criterii CA 2024Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGEA 2024Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice AGEA 2024Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGOA 2024Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice AGOA 2024Descarcă PDF
Buletin de vot secret AGOA 2024Descarcă PDF
Procura speciala persoane juridice AGEA 2024Descarcă PDF
Procura speciala persoane fizice AGEA 2024Descarcă PDF
Procura speciala persoane juridice AGOA 2024Descarcă PDF
Procura speciala persoane fizice AGOA 2024Descarcă PDF
Procura persoane juridice vot secret AGOA 2024Descarcă PDF
Procura persoane fizice vot secret AGOA 2024Descarcă PDF
Raport curent INMA 24.03.2023Descarcă PDF
Convocator AGEA şi AGOADescarcă PDF
Hotărârea CA – 06.03.2023Descarcă PDF
Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12. 2022Descarcă PDF
Raportul auditorului independent 2022Descarcă PDF
Bilant 31.12.2022Descarcă PDF
Informare BVC 2022+2023Descarcă PDF
Obiective și criterii CA 2023Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGEA 2023Descarcă PDF

Industrie Mică Prahova SA

production and installation of all types of road signs; application of horizontal markings on public roads

Newsletter