Convocation of General Meeting of Shareholders

Raport curent INMA Descarcă PDF
Convocator AGEA și AGOA Descarcă PDF
Hotărâre CA Descarcă PDF
Raport anual 2021 Descarcă PDF
Raportul auditorului independent 2021 Descarcă PDF
Bilant 31.12.2021 Descarcă PDF
Informare BVC 2021+2022 Descarcă PDF
Obiective și criterii CA 2022 Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGOA 2022 corespondenta Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice AGOA 2022 corespondenta Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGEA 2022 corespondenta Descarcă PDF
Buletin de vot persoane fizice AGEA 2022 corespondenta Descarcă PDF
Procura speciala persoane juridice AGOA 2022 Descarcă PDF
Procura speciala persoane fizice AGOA 2022 Descarcă PDF
Procura speciala persoane juridice AGEA 2022 Descarcă PDF
Procura speciala persoane fizice AGEA 2022 Descarcă PDF
Raport curent INMA Descarcă PDF
Convocator AGEA și AGOA Descarcă PDF
Hotărârea CA nr. 5 din 24.03.2021 Descarcă PDF
Raport anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2020 Descarcă PDF
Raport auditor financiar 2020 Descarcă PDF
Bilant 2020 Descarcă PDF
Informare bugetul de venituri și cheltuieli 2021 Descarcă PDF
Aprobarea criteriilor de performanță Descarcă PDF
Politica de remunerare Descarcă PDF
Procură specială persoane juridice AGOA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane fizice AGOA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane juridice AGEA 2021 Descarcă PDF
Procură specială persoane fizice AGEA 2021 Descarcă PDF
Buletin de vot persoane juridice AGEA 2021 Descarcă PDF

Industrie Mică Prahova SA

production and installation of all types of road signs; application of horizontal markings on public roads

Newsletter