Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Conducătorii auto profesioniști

Oboseala și viteza excesivă sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere în care sunt implicate camioane, autocare sau mașini de serviciu. În țările industrializate, accidentele rutiere sunt cauza majoră a deceselor produse la locul de muncă. 

Timpul de conducere 

În aproximativ 20 % din accidentele rutiere în care sunt implicate vehicule utilitare grele, oboseala este factorul principal.

În cazul conducătorilor auto profesioniști al căror traseu trece prin cel puțin două țări din UE, legislația europeană prevede reguli privind timpul maxim de conducere.

Acesta este limitat la 9 ore pe zi sau 56 de ore pe săptămână. După 4 ore și jumătate petrecute la volan, conducătorul auto trebuie să ia o pauză de cel puțin 45 de minute.

Formarea șoferilor profesioniști

Directiva 2003/59/CE stabilește cerințele privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto profesioniști care dețin permise de conducere pentru categoriile C și D.

Potrivit cerințelor, calificarea inițială trebuie dovedită:

  • prin urmarea unui curs și trecerea unei probe teoretice sau
  • prin trecerea unei probe teoretice și a uneia practice, fără urmarea în prealabil a unui curs obligatoriu de formare.

O dată la 5 ani, șoferii profesioniști trebuie să urmeze 35 de ore de formare periodică, pentru a-și menține și dezvolta competențele.

Comisia propune ca cerințele de formare pentru conducătorii auto profesioniști să fie revizuite.

Mai exact, Comisia dorește:

  • să reducă neconcordanțele dintre Directiva privind conducătorii auto profesioniști și normele UE privind permisele de conducere
  • să îmbunătățească cerințele de siguranță
  • să facă prevederile directivei mai clare și mai ușor de interpretat.

Transportul mărfurilor periculoase

În cazul transportului de mărfuri periculoase, legislația UE conține reglementări în special în ceea ce privește:

  • clasificarea substanțelor și articolelor periculoase
  • formarea persoanelor implicate în transport
  • ambalarea
  • etichetarea
  • autovehiculele care transportă mărfurile respective.

Normele aplicate în UE sunt armonizate cu cele aplicate la nivel internațional (Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite).

Asistență pentru navigație

În cadrul proiectului Heavyroute, UE a finanțat crearea unui sistem de navigație auto și de asistență la condus pentru vehicule grele de marfă.

Acest sistem îi va ajuta pe conducătorii auto să identifice cele mai eficiente trasee în ceea ce privește durata parcursului, caracteristicile drumului, rețeaua de tuneluri și poduri (nu toate podurile pot fi traversate de vehiculele grele), consumul de carburant și impactul asupra mediului.

Încărcarea peste limita maximă admisă

Încărcarea camioanelor grele peste limita maximă admisă reprezintă un pericol la adresa siguranței rutiere. În același timp, provoacă degradarea carosabilului, ceea ce generează costuri mai ridicate pentru întreținerea drumurilor și poate afecta fluiditatea traficului.

Proiectul REMOVE, finanțat de UE, a analizat diverse modalități de asigurare a respectării regulilor referitoare la încărcarea peste limita maximă admisă utilizând instalații de cântărire în mers.

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter