Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

SC INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA SA LANSEAZĂ PROIECTUL “MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ACTIVITĂŢII DE MARCAJ RUTIER PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE PERFORMANTE ŞI NEPOLUANTE”

Ploieşti, 14 octombrie 2010 –  SC Industrie Mică Prahova SA anunţă lansarea proiectului de investiţii “Modernizarea şi extinderea activităţii de marcaj rutier prin achiziţia de utilaje performante şi nepoluante” pentru care beneficiază de finanţare nerambursabilă în proporţie de 60 % din valoarea totală eligibilă a acestuia. Proiectul este cofinanţat în proporţie de 86% din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 14% de la bugetul de stat, fiind aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, domeniul major de intervenţie D1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este de 1.082.974,53 lei, din care valoare totală eligibilă în sumă de 896.932,40 lei şi valoare neeligibilă în suma de 185.042,13 lei.

Proiectul are ca obiective creşterea competitivităţii economice a S.C. Industrie Mică Prahova S.A. prin achiziţia de echipamente şi utilaje performante şi nepoluante, creşterea calităţii lucrărilor de marcaje rutiere  precum şi crearea de noi locuri de muncă. Echipamentele şi utilajele care urmează a fi achiziţionate în cadrul acestui proiect sunt: o maşină de marcaj cu accesorii pentru aplicare termoplast, un topitor, o maşină de şters marcaje, o maşină de marcaj bicomponent şi un autocamion special pentru transport vopsea şi tractat maşina de marcaj.

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă până în anul 2015 un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii din Uniunea Europeană.

SC Industrie Mică Prahova SA produce toate tipurile de indicatoare rutiere pentru dirijarea circulaţiei şi prestează activităţile de marcaje rutiere, reparaţii autoturisme şi vopsit suprafeţe metalice în câmp electrostatic.

###

Pentru informaţii suplimentare:

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter