Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Comisia europeană publică statisticile finale pentru anul 2021 privind fatalitățile în accidente rutiere

Comisia Europeană a dat recent publicării raportul final privind accidentele rutiere pentru anul 2021. Aceste cifre arată că aproximativ 19 000 persoane și-au pierdut viețile pe drumurile din UE anul trecut, reprezentând o creștere de 6% comparativ cu 2020. Această creștere a fost precedată de o diminuare fără precedent cu 17% a numărului fatalităților în perioada 2019-2020. Imaginea ultimilor doi ani a fost puternic influențată de nivelurile de trafic din fiecare țară, care au scăzut în mod considerabil în timpul pandemiei. Pentru unele state membre, creșterea numărului de fatalități după pandemie este atât de semnificativă încât necesită o analiză mai profundă și acțiuni urgente.

La nivelul Uniunii Europene au fost raportate 45 de decese la milionul de locuitori în anul 2021. Rata fatalității merge de la 20 la un milion în Suedia și 22 la un milion în Danemarca, la 81 la un milion în Bulgaria și 92 la un milion în România (această clasificare exclude țările cu mai puțin de 100 de fatalități pe an).

Estimările pentru 2022

Cifrele preliminare pentru primele șapte luni din anul 2022 arată că numărul deceselor în accidente rutiere a crescut din nou, în medie cu 10%, comparativ cu 2021. Unele State Membre au avut creșteri mai mari. Datele estimative privind decesele în accidente rutiere la nivel european pentru anul 2022 sunt încă sub nivelul anului pre-pandemic 2019, deși fluctuațiile lunare fac dificilă o predicție exactă pentru anul întreg. Ritmul actual al schimbării este insuficient pentru atingerea țintei UE de înjumătățire a numărului deceselor până în anul 2030.

În acest scop, Comisia Europeană lucrează în strânsă cooperare cu Statele Membre pentru a se asigura că acestea implementează o abordare holistică sistem-sigur, măsură acceptată la nivel larg ca cea mai bună modalitate de  a aborda siguranța rutieră – ca parte a strategiilor naționale de siguranță rutieră pentru decada 2020-2030.

Comisia a publicat de asemenea o serie de rapoarte în cadrul Observatorului European de Siguranță Rutieră, oferind date detaliate și analize cu privire la o serie de teme de siguranță rutieră precum copiii, persoanele în vârstă, șoferii începători, bicicliștii, consumul de alcool la volan, telefoanele mobile, neatenția șoferilor și centura de siguranță.

Carta Europeană a Siguranței Rutiere, inițiată în anul 2004 de Comisia Europeană, reprezintă cea mai mare platformă a societății civile în domeniul siguranței rutiere. Peste 3500 entități publice și private (companii de toate tipurile și dimensiunile, cluburi auto, asociații, școli, autorități locale și altele) au semnat adeziunea la Cartă. Carta invită membrii să își demonstreze susținerea prin acțiuni specifice măsurabile în domeniul lor de responsabilitate. Din anul 2006, Premiile Excelenței în Siguranța Rutieră au fost oferite organizațiilor care au implementat o inițiativă interesantă și eficientă în domeniul siguranței rutiere.

Comisia Europeană lucrează pentru a atinge țintele impuse prin Cadrul de politică pentru siguranța rutieră UE 2021-2030, și anume reducerea la jumătate a numărului de decese și răniri grave pe drumurile europene până în 2030, ca piatră de hotar în drumul către „Viziunea Zero” – zero decese și răniri grave până în anul 2050.

Sursa: www.europa.eu

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter