Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Ce face Uniunea Europeană pentru siguranţa drumurilor?

Share

Siguranţa rutieră este o responsabilitate comună. Potrivit principiului subsidiarităţii, autorităţile naţionale şi cele locale sunt responsabile de majoritatea acţiunilor de acest gen, incluzând aplicarea măsurilor şi creşterea conştientizării.

UE a creat un cadru general de îmbunătăţire a siguranţei rutiere cu legislaţie şi recomandări, de exemplu, prin introducerea cerinţelor minime de management a Reţelelor Trans-Europene de Transport şi a cerinţelor tehnice pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase. În plus, directiva transfontalieră de aplicare a legii privind delictele de trafic comise în străinătate a devenit operaţională în data de 6 mai 2015, iar noua legislaţie privind testarea calităţii drumurilor adoptată în aprilie 2014, este aşteptată să reducă numărul accidentelor de trafic cauzate de probleme tehnice.

În 2015, o nouă etapă a fost atinsă în domeniul siguranţei rutiere, odată cu introducerea unei tehnologii inovatoare care salvează vieţi. Din martie 2018, toate noile vehicule vor trebui echipate cu sistemul eCall. Acest sistem formează automat numărul unic de urgenţă 112 în eventualitatea unui accident grav şi comunică locaţia vehiculului serviciilor de urgenţă. eCall reduce timpul de răspuns cu până la 50% în zonele rurale şi cu 40% în cele urbane. Se estimează că eCall poate reduce numărul fatalităţilor cu cel puţin 4% şi pe cel al rănilor grave cu 6%.

Iniţiativele curente includ:

  • Revizia şi monitorizarea legislaţiei existente:

a. O nouă propunere privind cerinţele de training pentru şoferii profesionişti a fost adoptată la începutul acestui an. Obiectivul acestei propuneri este contribuţia la standarde mai înalte privind siguranţa rutieră şi facilitarea mobilităţii şoferilor profesionişti. Principalele noutăţi includ modernizarea trainingului, accentuând de exemplu protecţia utilizatorilor vulnerabili ai drumului şi optimizarea consumului de combustibil, ca şi recunoaşterea trainingului efectuat în alt Stat Membru. Propunerea va fi examinată de Parlamentul European şi de cele 28 State Membre în concordanţă cu procedura legislativă ordinară a UE.

b. Revizia directivei privind siguranţa infrastructurii pentru investigarea altor posibilelor beneficii ale directivei identificând în mod proactiv secţiuni periculoase ale drumului şi optimizarea consumului de combustibil, dar şi susţinerea funcţionării corespunzătoare a sistemelor avansate de conducere asistată a maşinii, ca de exemplu asistenţa în cazul menţinerii benzii de rulare; evaluarea modului de încurajare a extensiei principiilor de siguranţă ce se aplică drumului TEN-T precum şi altor părţi mai periculoase din reţeaua drumurilor.

c. Legislaţia existentă este monitorizată în mod constant prin evaluări, rapoarte de implementare şi prin dialogul cu Statele Membre în primul rând în cadrul grupurilor şi comitetelor de experţi.

  • Discuţiile privind tehnologiile inovatoare cu un potenţial imens în privinţa siguranţei rutiere

a. Regulamentul General în privinţa Siguranţei stabileşte caracteristicile de siguranţă şi sistemele cu care vehiculele trebuie echipate pentru a fi vândute pe piaţa UE. În data de 12 decembrie, Comisia a publicat o listă cu 19 tehnologii de siguranţă pentru salvarea vieţilor care pot deveni obligatorii pe noile vehicule. Tehnologiile incluse pe această listă şi având un potenţial ridicat de salvare de vieţi includ, printre altele, Frânarea Automată de Urgenţă, Asistenţa Inteligentă pentru controlul Vitezei şi avertizoare privind necesitatea cuplării centurii de siguranţă pentru toţi pasagerii din maşină.

Pentru a deschide drumul către sisteme de transport inteligente şi un mai bun management al traficului, Comisia Europeană a adoptat o Strategie Europeană privind Sistemele Inteligente de Transport, un punct de referinţă către o mobilitate cooperantă, conectată şi automată. Strategia va face posibilă lansarea unor eutovehicule care pot comunica între ele şi cu infrastructura pe drumurile europene începând cu anul 2019.

b. Aceasta are legătură cu efortul continuu privind conducerea automată, ca de exemplu, în cadrul iniţiativei GEAR 2030, care are o componentă puternică în domeniul siguranţei rutiere.

Sursa: www.europa.eu

Foto: Microsoft Office

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter