Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Asigurarea calității

Este important ca infrastructura rutieră să fie planificată, proiectată și construită ținând pe deplin seama de consecințele în materie de siguranță. Acest lucru este valabil atât pentru noua infrastructură, cât și pentru planurile de reconstrucție. Unul dintre instrumentele prin care se realizează aceasta este auditul în domeniul siguranței rutiere. În auditurile privind siguranța rutieră, experții în materie de siguranță rutieră analizează potențialele probleme de siguranță în diferite stadii de planificare și proiectare a unui proiect de infrastructură . Auditul este o procedură formală, standard, de evaluare independentă a problemelor potențiale de siguranță ale proiectelor rutiere. Scopul său este de a identifica eventualele probleme cât mai devreme posibil, pentru a evita lucrările de reconstrucție mai costisitoare de după punerea în aplicare a proiectului.

Pe lângă identificarea problemelor potențiale de siguranță în stadiul de planificare și proiectare, este de asemenea important să se pună în evidență problemele potențiale din rețeaua rutieră existentă. Inspecția privind siguranța rutieră este un instrument care constă în verificări periodice ale rețelei existente din punct de vedere al siguranței.

Atât auditurile, cât și inspecțiile privind siguranța rutieră constituie măsuri de prevedere prin faptul că vizează introducerea de măsuri de remediere înainte de producerea accidentelor.

Cea mai bună practică

Auditurile privind siguranța rutieră

Despre ce e vorba? Un audit privind siguranța rutieră este o procedură formală pentru evaluarea independentă a potențialului de producere a evenimentelor rutiere și performanțelor probabile în domeniul siguranței a unui anumit proiect de drum sau a unei măsuri referitoare la trafic, efectuată în până la patru stadii – fie că este vorba despre o construcție nouă, fie despre modificarea unui drum existent. Ideea de audit privind siguranța rutieră a apărut în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și este aplicată în prezent în multe alte țări. Auditurile privind siguranța rutieră sunt adesea descrise ca o primă etapă în punerea în aplicare a unui sistem complet de gestionare a calității drumurilor.

Care sunt factorii implicați?

Auditurile privind siguranța rutieră sunt realizate de către auditori. Auditorul – care ar trebui să fie independent de proiectant – realizează un raport în care îi indică clientului principalele deficiențe ale proiectului în materie de siguranță. Clientul ar trebui să urmeze recomandările auditorului sau – atunci când insistă să păstreze proiectul inițial – să menționeze în scris motivele invocate în acest sens. Auditorii trebuie să fi urmat studii specializate.

Cât este eficientă și care sunt costurile implicate de acestă practică?

Beneficiile auditurilor privind siguranța rutieră constau în faptul că duc la reducerea riscului viitor de producere a evenimentor rutiere cauzate de noile infrastructuri introduse în domeniul transporturilor și de efectele involuntare ale modului de proiectare a sistemului rutier, precum și la micșorarea costurilor pe termen lung legate de aceste potențiale accidente viitoare. Costurile auditului sunt între 600 și 6000 de euro pentru fiecare stadiu. În general, estimările din diferite țări arată că aceste costuri, comparat cu timpul necesar realizării lor, reprezintă mai puțin de 1% din costul de construcție al întregului proiect.

Sursa: www.ec.europa.eu

Foto: www.office.microsoft.com

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter