Siguranța rutieră

Campanii Industrie Mică Prahova SA

Analiza eficienţei

Analizele privind eficienţa sunt realizate pentru a evalua efectele măsurilor sau ale programelor din domeniul siguranţei rutiere in diferite stadii ale punerii lor in aplicare. Se poate face o distincţie între evaluarea impactului şi analiza costuri-beneficii. Evaluarea impactului se referă la utilizarea informaţiilor legate de efectul aşteptat al unor anumite măsuri, de exemplu pe baza evaluării măsurilor respective în altă parte. Evaluările impactului oferă un fundament ştiinţific pentru a hotări dacă să se pună sau nu in aplicare o anumită măsură. Se folosesc instrumente de software cu ajutorul cărora se pot estima efectele tuturor tipurilor de măsuri asupra numărului de accidente şi asupra costurilor accidentelor. Analizele costuri-beneficii sunt de asemenea realizate înainte de punerea in aplicare a măsurilor de siguranţă specifice şi sunt folosite pentru a hotărî care măsuri trebuie puse in aplicare. Costurile punerii in aplicare a unei măsuri sunt comparate cu beneficiile (financiare) aşteptate din prevenirea accidentelor şi salvarea pierderilor. Astfel, prin selectarea măsurilor celor mai rentabile într-un anumit domeniu, se pot obţine efecte mai extinse in domeniul siguranţei cu aceleaşi fonduri. Este de asemenea posibil să se includă şi alte beneficii in afară de cele legate de siguranţă in analizele costuri-beneficii (de exemplu, cu privire la mediu şi la mobilitate). Analizele şi evaluările sistematice contribuie în mod semnificativ la siguranţa rutieră prin sprijinirea punerii în aplicare a celor mai eficiente măsuri de siguranţă. Cea mai mare provocare o constituie asigurarea folosirii efective a rezultatelor analizelor în procesul de decizie. Proiectul UE ROSEBUD oferă mai multe detalii cu privire la analizele eficienţei şi o trecere in revistă a raportului costuri-beneficii pentru o mare varietate de măsuri.

Ca o completare la evaluarea impactului aşteptat şi la analiza costuri-beneficii, o evaluare a efectele reale ale măsurilor, obţinută după punerea in aplicare, face posibilă modificarea măsurilor a căror eficienţă nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Acest tip de evaluare „a posteriori” a impactului ar trebuie să fie parte integrantă a programelor de siguranţă rutieră.

Cea mai bună practică

Programul finlandez TARVA

† Despre ce este vorba?In Finlanda, analizele rentabilităţii sunt des întalnite în procesul decizional legat de siguranţa rutieră. Un program software special, numit TARVA, este folosit ca instrument. TARVA conţine date referitoare la accidente pentru toate drumurile din Finlanda. Acest program este folosit pentru a estima modificările numărului de răniri şi decese provocate de accidente, care ar fi antrenate de măsurile de infrastructură puse în aplicare asupra reţelei de drumuri din Finlanda. Acesta poate de asemenea calcula costurile şi beneficiile financiare. TARVA funcţionează incă din 1994. Programul este flexibil şi uşor de aplicat. Evaluările sunt realizate în mod regulat.

† Care sunt factorii implicaţi?TARVA este folosit de către autorităţile rutiere din Finlanda atât la nivel naţional, cat şi la nivel regional. Acesta poate fi transferat altor ţări dacă sunt disponibile informaţii cu privire la infrastructură, accidente, costul măsurilor şi modele validate de accidente.

† Cât este de eficientă şi care sunt costurile implicate de această practică?TARVA imbunătăţeşte folosirea eficientă a resurselor prin susţinerea punerii in aplicare a celor mai eficiente măsuri pe acele drumuri pe care acestea sunt cele mai utile. Costurile sunt cele necesare pentru administrarea datelor, cercetare şi dezvoltare (de exemplu, estimarea şi validarea modelelor de accidente) şi procedurile administrative.

Sursa: www.europa.eu

Foto: Microsoft

 

Industrie Mică Prahova SA

producție și montaj toate tipurile de indicatoare rutiere; aplicare de marcaje orizontale pe drumuri publice

Newsletter